Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

SKS Kusy Kraków
Srebrne medale dla Kusego w XII Caban Cup 2017