Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

SKS Kusy Kraków
Zawody - I Ty Możesz Zostać Mistrzem.

Zdjęcia ze strony Małopolskiego Związeku Lekkiej Atletyki