Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

SKS Kusy Kraków
Zgrupowanie Szkoleniowe w Zakopanem 2017