O nas

Szkolny Klub Sportowy „Kusy” działa przy Szkole Podstawowej nr 91 im. Janusza Kusocińskiego w Krakowie.

Klub prowadzi treningi sportowe i zajęcia w dwóch sekcjach sportowych: Lekkoatletyka i Piłka Ręczna.
Lekkoatletyka z podziałem na grupy dyscyplin sportowych.
Piłka ręczna z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych.

Nasz kadra trenerów i nauczycieli stwarza najlepsze warunki do samorealizacji, motywuje do osiągania założonych celów poprzez szeroko pojętą aktywność ruchową.

Zawodnicy naszego klubu osiągają bardzo wysokie lokaty zarówno w rywalizacji krajowej, jak i międzynarodowej. Uczestniczą w licznych zawodach sportowych, szkoleniach i obozach treningowych w kraju i zagranicą.

Klub jest organizatorem wielu imprez sportowych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i międzynarodowym.
Między innymi Turnieju Piłki RęcznejLajkonik Cup” w którym biorą udział drużyny z całej Polski, ale i też z Europy. Ponad półtora tysiąca zawodniczek i zawodników walczy o Puchar Lajkonika. Turniej ten organizowany jest od 38 lat.

Comments are closed.